نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بخشی از وصیت نامه شهید عباس بابایی به همسرش

نوبت شما به نقل از وبلاگ “وصیتنامه شهدای دفاع مقدس” نوشت:  ملیحه! باید مجددا قول بدهی که همیشه با حجاب باشی،
همیشه با ایمان باشی.

2

قسمتی از وصیت نامه شهید عباس بابایی به همسرش:

ملیحه جان!
در این دنیا فقط پاکی، صداقت، ایمان، محبت به مردم، جان دادن در راه وطن و عبادت باقی می ماند!
تا می توانی به مردم کمک کن.

. . .

حجاب !!!
حجاب را خیلی زیاد رعایت کن.

. . .

ملیحه! باید مجددا قول بدهی که

همیشه با حجاب باشی،
همیشه با ایمان باشی،
همیشه به مردم کمک کنی و به همه محبت کنی.

در جوانی پاک بودن، شیوه ی پیغمبری و راه خداست…

 

انتهای پیام