اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اندیشیدن

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ از ما به مهربانی یاد آرید ” نوشت:

انديشيدن را جدي بگيريم.

none n.cdr

انديشيدن را جدي بگيريم.

انديشيدن.

آن‌چه ما كم داريم، مردان و زناني است كه انديشيدن را جدي گرفته باشند. انديشيدن بايد به مثابه‌ي يك كار مهم تلقي بشود. انديشه ورزيدن.

بند زبان را ببنديم و بال انديشه را بگشاييم…..

براي گفتن هميشه وقت هست ، اما براي انديشيدن ممكن است دير بشود…