نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

امام زمان

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت:

 این  نمونه عشق واقعی وزلال به امام زمان (عج)است

 31257_348

این  نمونه عشق واقعی وزلال به امام زمان (عج)است

آقاجان ، این عید فطریه بیا خیلی هامنتظرن.به مابدانگاه نکن

آدم خوب خیلی زیاده،به خاطره آدم خوبا زودتر بیا

 

 حسرت همچین عشقی به دل آدم میمونه