مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بسیجی هم مراتب دارد

نوبت شما به نقل از وبلاگ (سلمان علی (ع)): اخیراً یک بسیجی به نام حمید رضا احمد آبادی که ظاهری 2 آتشه هم دارد مورد توجه شبکه ی معاند bbc  قرار گرفته است و حتی با او مصاحبه ای نیز ترتیب داده اند..
IMG13092695

اخیراً یک بسیجی به نام حمید رضا احمد آبادی که ظاهری 2 آتشه هم دارد مورد توجه شبکه ی معاند bbc  قرار گرفته است و حتی با او مصاحبه ای نیز ترتیب داده اند (که از اینجا می توانید آن را مشاهده و حتی فیلم آن را دانلود نمایید)، سادگی این فرد که متأسفانه شدیداً جوزده نیز شده است موجب شده تا این رسانه معاند این شخص را نماینده ای از اقشار بسجی معرفی کند و حتی با بزرگ کردن اشتباهات و تضادهای شخصیتی ایشان، تمام بسیجی ها را زیر سوال ببرد؛ در کنار این مسئله، بسیاری از رسانه های اصولگرایی نیز این پازل را تکمیل می کنند یعنی این بسیجی را فردی مزدور و … معرفی کرده و تمام شخصیت و سابقه ی او را زیر سوال برده اند.
در کشور ما بسیج دامنه ی بسیار گسترده ای دارد، هرکسی به سهم پایداری و مقاومت خویش روی اصول انقلاب، خود را بسیجی می داند حتی اگر رسماً هم در آن عضو نباشد. ما بسیجی هایی داریم که یواشکی ترانه هم گوش می کنند اما پای انقلاب که برسد از ما هم آتشی تر هستند، بسیاری از این گونه بسیجی ها زمان جنگ به جبهه شتافتند، شهد ایمان را با توجه به آمادگی قلبی خود چشیدند، تا نزدیکی عصمت از گناه هم پیش رفتند و شهد شهادت را عاشقانه نوشیدند، بسیار اشتباه است که این افراد را از دایره مردمی بسیج خارج بدانیم، بلکه باید دانست که بسیج مراتبی دارد، مراتبی از علم و عمل، مراتبی از بصیرت و ولایت مداری، مراتبی از تولی و تبری، مراتبی از تحصیلات ابتدایی تا پرفسورا.

این بسیجی ساده دل مزدور نیست، جوزده شده و کسی هم او را راهنمایی نکرده است؛ او اگر چه بسیجی است اشتباهات بزرگی نیز دارد او فکر می کند همانقدر که ولایت فقیه درانقلاب یک اصل اساسی است، نداشتن رابطه با آمریکا نیز اصل غیر قابل تغییر است و همین حس که او نسبت به آمریکا دارد شاید نتیجه ی مواضع ضدآمریکایی رهبران ایران عزیز است ولی اشتباهًا آنها را به همان اندازه ولایت فقیه مهم می شناسد. اگر چه این بسیجی خبرنگار bbc  را یک مزدور می خواند اما او اشتباه بزرگی انجام می دهد که با bbc مصاحبه می کند، چرا که ایشان مسیر صحبت وی را به سمت دلخواه خویش می برند و آن را تقطیع کرده و طوری پخش می کنند که تمام بسیجی ها افرادی ابله و احمق جلوه کنند و حال این که در دانشگاه شیراز بسیجی می شناختم که استادتمام (پرفسور) بخش آبیاری دانشگاه شیراز بود و به سادگی تمام بسیجیان، با اتوبوس به نمازجمعه می رفت و در راهپیمایی ها شرکت می کرد و البته رسانه های معاند هرگز با این بسیجیان مصاحبه نمی کنند و بهتر بگوی این بسیجیان شبکه های معاند را برای مصاحبه نمی پذیرند و این بسیجی و تمام افرادی که با این شبکه های معاند مصاحبه می کنند باید حواسشان باشد که هیچ تضمینی برای تحریف و تقطیع سخنان شان وجود ندارد و هیچ هدفی نیز جز خیانت به انقلاب در این مصاحبه ها و پخش آنها وجود ندارد. این بسیجی برای اقدامات اشتباه خود مانند برخورد با بی حجابی یا اقدامات سرخودانه توجیه می تراشد و البته اشتباه از بزرگان بسیج نیز هست که راهی برای توجیه باز می گذارند.