ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

پی نبردیم به زیبایی راز رمضان

نوبت شما به نقل از وبلاگ “جنگ نرم، جنگ امروز دشمن علیه ماست” نوشت:

سر به آیینه ی “الغوث” زدم در شب قدر
آب شد زمزمه ی راز و نیاز رمضان
دیدم این “قدر” همان آینه ی “خلّصنا”ست
دیدم آیینه ام از سوز و گداز رمضان
بیش از این ناز نخواهیم کشید از دنیا
بعد از این دست من و دامن ناز رمضان
نکند چشم ببندم به سحرهای سلوک
نکند بسته شود دیده ی باز رمضان
صبح با باده ی شعبان و رجب آمده بود
آن که دیروز مرا داد جواز رمضان
شام آخر شد و با گریه نشستم به وداع
خواب دیدم نرسیدم به نماز رمضان23535689762525837026