ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تنفیذ حکم ریاست جمهوری

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ یاس سپید  ” نوشت:

حاج احمد آقا داشت حکم ریاست جمهوری اش رو در محضر امام می خواند

اون لحظه چهرۀ شهید رجایی خیلی برام قابل توجه بود

f6896_

 

حاج احمد آقا داشت حکم ریاست جمهوری اش رو در محضر امام می خواند

اون لحظه چهرۀ شهید رجایی خیلی برام قابل توجه بود

چهره ای گرفته و متفکر

 

… شب ازش پرسیدم:

وقتی داشتن حکم ریاست جمهوریت رو می خواندند ، خیلی توی خودت بودی

جریان چی بود؟

بهم گفت: خوب فهمیدی!

آن موقع داشتم به خودم می گفتم فکر نکنی حالا کسی شدی

تو همون رجایی سابقی

از خدا خواستم کمکم کنه تا خودم رو گم نکنم

ازش خواستم قدرتی بهم بده تا بتونم به این مردم خدمت کنم

 

                             خاطره ای از زندگی شهید محمد علی رجایی

                             راوی: آقای محمود صدیقی

انتهای متن /