مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شاهین نجفی،تسلیت

نوبت شما به نقل از وبلاگ (دانشجوی آزاد اسلامی): دیروز 20 دی ماه شاهین نجفی در فیسبوکش خبر در گذشت مادرش را اعلام کرد. آقای شاهین نجفی ما هم آن قدر استعداد و ذوق هنری و طبع شعر گفتن داریم که با بیتی و مصرعی داغ دلت را هزاران برابر کنیم

 سdownload (18)

دیروز 20 دی ماه شاهین نجفی در فیسبوکش خبر در گذشت مادرش را اعلام کرد.

آقای شاهین نجفی ما هم آن قدر استعداد و ذوق هنری و طبع شعر گفتن داریم که با بیتی و مصرعی داغ دلت را هزاران برابر کنیم،نگاه به یقیه ی بسته و ریش حنایی مان نکن هیچ چیز برای بسیجی غیر ممکن نیست حتی رپ کردن (!) آن هم از نوع راک اش 

ما هم بلدیم هر چه حرف زشت و ناپسند است نثار ماردت کنیم و آن وقت آن را در بوق و کرنا بزنیم

ما هم بلدیم نقش فاحشگی بر قبر م …. استغفر الله (!)

اما باید بدانی پیشوایانم چنان به من آموختند که هرگز نباید لب به استهزا و تمسخر بگشایم ، در ایام وفات حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) هستیم،همان پیغمبر عشق و دوستی که حتی در حق فرد یهودی که هر روز با سنگ بدنش را زخمی میکرد هم دعا میکرد ،همان امامی کریمی که به اهانت کنندگان خود استراحتگاه و قوت میداد .آری من مسلمانم و مسلمانی یعنی این.

 

راستی برادر تسلیت میگویم غم آخرت باشد(از طرف محب امام نقی (ع))