ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یک خدا و یک نگاه…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ فدائیان ولایت  ” نوشت:

از بین هزار رنگ و فریب ، اگر توانستی چشم هایت

       را کنترل کنی ، می رسی به آسمان …

images

 از بین هزار رنگ و فریب ، اگر توانستی چشم هایت

       را کنترل کنی ، می رسی به آسمان …

      یک رنگ بالاتر از هر رنگی ،هست !

      قدم هایم را آرام بر می دارم ، شنیده ام برای رسیدن بر

     آستان حضرت دوست باید با وقار قدم برداشت ، گام هایم

     کوچک است و نگاهم دور !

    هر قدم را که بر میدارم ، دلم هزار رنگ می شود و  هرقدم 

     را که می گذارم ،رنگ ها می شوند یکی ، و محکم ، و استوار ،

    و مصمم … آشوبی بر پاست …

    این حواس گسترده را به زور جمع کرده ام به سمت خدا ،

     قدم ها  که به آ خر می رسد ، دیگر طاقتی نمانده ، تیرگی

    چشم هایم نمی گذارند تا دعا را  راحت بخوانم ، با عجله ،فقط

     یک صدا بیرون آمده از ته گلوم …!  انت الغنی و انا الفقیر … 

    هل یرحم الفقیر الا الغنی ؟!

   حا لا یک خداست و یک نگاه …   حالا من هستم و

   یک دل پر از نگاه و التماس  و تمنا …

انتهای پیام/