نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بشر کیست؟!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ (معبر سایبری فندرسک): بشر یک کسی است که مخالف انقلاب اسلامی باشد
587760_Is1pdOGg

بشر یک کسی است که مخالف انقلاب اسلامی باشد
حقوق هم یکی چیزی است که آن بشر دارد
حقوق هم یکی چیزی است که آن بشر دارد
رسانه هم یک پدیده ای است برای احقاق حقوق همان بشر
بشر دوست هم یک جماعتی هستند که برای او گلوی خود را پاره میکنند
بقیه هم مزدور هستن