اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بسیجی باشیم نه بسیجی نما

کسی که می خواه بسیجی باشد باید ارزش های بسیجی بودن را حفظ کند وکاری نکند که همه بگویند اگر بسیج این است وای به حالش …

 

basiji

سلام

کسی که می خواه بسیجی باشد باید ارزش های بسیجی بودن را حفظ کند وکاری نکند که همه بگویند اگر بسیج این است وای به حالش …

پس:

1-پیروی از ولایت فقیه

2-جلوتر نباشیم از امام

3-عقب نمانیم از امام

گفتاری با دوستان:

دوستانی که از بیرون بسیج را نگاه می کنند بدانند که :

1-بسیج  وبسیجی یک ارزش است

2-یک فرد ، نماد بسیج نیست

3-بسیج را به فکر ومحتوای آن که مقدس است وبرگرفته از نگاه و بینش پاک امام خمینی (ره)است ببینیم

4-در جامعه بسیجیی نما وجود دارد.

انتهای پیام/