سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کاش روزی بنویسند به بقیــــــع

نوبت شما به نقل از وبلاگ ”  و خدایی که در این نزدیکیست ” نوشت:

کاش روزی بنویسند به بقیــــع

یک فراخوان کمک،طرح احداث ضریح

th

کاش روزی بنویسند به بقیــــع

یک فراخوان کمک،طرح احداث ضریح

کاش روزی بنویسند به بقیـــــع

جایزه،فرشچیان،یک قطعه عقیق!

کاش روزی بنویسند به بقیــــع

کارگران مشغولند، کار احداث ضریح

کاش روزی بنویسند به بقیــــــع

“چند روز مانده به اتمام ضریـــــح”

کاش روزی بنویسند به بقیـــــع

“مهدی فاطمه(عج) آید به تماشای ضریح”

کاش روزی بنویسند به بقیـــــع

“عید امسال، نماز ،صحن عتیق”

کاش روزی بنویسند به بقیــــــع

“فلش راهنما، مرقد زهرای(س) شفیع”

 

انتهای پیام/