اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

براي رشد و پيشرفت

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت: همكارى، همدلى، بازو به بازو دادن و دلها را به يكديگر مرتبط كردن

45066500206425551174

Cooperation, empathy, alliance and linking the hearts and moving towards the elevated goals of this nation are what the Iranian nation requires in order to achieve the progress and development it deserves.

همكارى، همدلى، بازو به بازو دادن و دلها را به يكديگر مرتبط كردن و به سمت هدفهاى والاى اين ملت پيش رفتن، اموری است که ملت ايران براى دستیابی به رشد و پيشرفتی که شایسته آن است، به آن نیاز دارد.

انتهای پیام