نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ای کاش مانند این کودک بودم..

نوبت شما به نقل از وبلاگ “باید کاری کرد” نوشت: ای کاش قدر این کودک برای بر پا داشتن نماز دغدغه داشتم…

__1_~1

ای کودک.. تو با تمام توانت سه عروسک دوست داشتنی ات را همراه خودت نماز خوان کردی، من با کوله باری از ادعا یک نفر را هم مسجدی نکردم!!!

ای کاش قدر این کودک برای بر پا داشتن نماز دغدغه داشتم…

………………………………………………………………….

 آقای قرائتی: هر معتاد حداقل سالی یه نفر رو با خودش همراه می کنه، معتاد می کنه! شما ی مسلمونه مسجدی سالی چند نفر رو مسلمونه مسجدی میکنی؟!

انتهای پیام