نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

میثاق با ولایت

نبت شما به نقل از وبلاگ (سبحان):

دشمن با دیدن چند تصویر و تعدادی ساده اندیش، دل خوش شده بود.به گمان خود آنچه را سال ها به انتظار نشسته بود، الان در خیابان های ایران می دید و از ورای امواج ماهواره به همگان نشان می داد.

1962573

دشمن با دیدن چند تصویر و تعدادی ساده اندیش، دل خوش شده بود.به گمان خود آنچه را سال ها به

انتظار نشسته بود، الان در خیابان های ایران می دید و از ورای امواج ماهواره به همگان نشان می

داد. به یاد سخن امام سجاد(ع) می افتیم که فرمود:” خدارا شکر که دشمنان ما را از جاهلان و سبک

مغزان قرار داد”.

شناخت ایران و ایرانی ، تفکری عمیق و قلبی سلیم می خواهد که دشمن از آن بی بهره است. نهم

دی ماه که تمام شد، بساط همه پردازش های کودکانه دشمن هم جمع شد.نور بصیرت ، روشنگری

خودش را کرده بود. اکنون دیگر آب پاک، همه نقشه های دشمن زا نقش بر آب کرده بود.

آری، بار دیگر بصیرتی که از مولای مان علی (ع) آموخته بودیم، سودمند افتاد.”نور بصیرت ، همان روح

زندگانی است که ایمان تنها بدان سودمند است.”