سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

برای آزادی قدس

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت بسیجی” نوشت: مسئله فلسطین، مسئله اول دنیای اسلام است. امام خامنه ای

3

 مسئله فلسطین، مسئله اول دنیای اسلام است.

امام خامنه ای

دفاع از مظلوم بر هر مسلمانی واجب است.

با شرکت همه بسیجیان در راهپیمایی روز قدس فریاد آزادی قدس و حمایت از مظلومیت مسلمانان ستمدیده فلسطینی را به گوش جهانیان برسانیم.