نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بي تو من ماندن را نيز از ياد برده‌ام

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت: با تو همه خويشان منند ، بي تو برادرانم يوسف كشان كنعانند.

emam hossain emam mahdi21

نماز، رو به قبله تو ايستاده است كه قبله تويي.

روزه ، لب تشنه ياد توست كه شادي افطار تويي.

حج ،‌بيابانهاي غيبت را به شوق تو مي‌پيمايد كه سعي او صفاي توست

جهاد ، انتظار ذوالفقار تو را مي‌كشد كه تيزي شمشير وي ، فرمان توست.

زكات ، خرقه درويشي به تن كرده است ، سخاوت را به او بياموز.

امامت ، عزادار غيبت است كه بي تو كناره نشين گودها شده است

حسن ، ديگر به خود نمي‌بالد، خواستار ديدار توست.

ياد‌ها از ياد رفته‌اند ، بي‌وفايي را از آنها بگير.

با تو گلها همه مي‌خندند ، بي تو هر گلي دهانه زخمي چركين است.

با تو هر روز امروز است ، بي تو روزها همه ديروزند.

با تو همه خويشان منند ، بي تو برادرانم يوسف كشان كنعانند.

آقا جان با تـــــــــــــــــو ….

من‌مي خندم، مي‌گريم، مي‌بالم، مي‌شورم‌ ،مي‌نازم‌ ،

مي‌تازم و مي‌مانم ،بي تو مـــــــــــــــن ،مانـــدن را نيز از يـــــــاد برده‌ام.

 

اللهم عجل لوليك الفرج

انتهای پیام