نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

عکس های جدید آقا خامنه ای

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پسر بسیجی” نوشت: عکس های جدید حضرت آقا

0.980048001333026995_parsnaz_ir

عکس های زیبا از حضرت آیت الله خامنه ای

عکس های زیبا از حضرت آیت الله خامنه ای

عکس های زیبا از حضرت آیت الله خامنه ای

عکس های زیبا از حضرت آیت الله خامنه ای
عکس های زیبا از حضرت آیت الله خامنه ای

 

عکس های زیبا از حضرت آیت الله خامنه ای

 

عکس های زیبا از حضرت آیت الله خامنه ای

انتهای پیام