آگوست 16, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

برای بازگشت به سمت خدا دیر نشده، برگرد

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت بسیجی” نوشت: گفتند: پروردگارا! ما به خود ظلم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی، از زیانکاران خواهیم بود.

azadupload.com137530168363161

محشر پر از هیاهو بود و زن در اضطراب.
بی مقدمه فریاد کشید:

خدایا! خودت مرا زیبا آفریدی ، خودت مرا آراستی و جلوه دادی، همین ها بود که دام زندگی ام شد…
حرفش تمام نشده بود که مریم را آوردند؛ مریم مقدس.

تا نگاهش کرد، از زیبایی اش مبهوت شد و از عفّتش غرق در خجالت.
دیگر حرفی برای گفتن نداشت…

برگرفته از حدیثی از امام صادق علیه السلام

انتهای پیام