سپتامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شخصیت قاتل امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیهما سلام الله در منابع اهل سنت

نوبت شما به نقل از وبلاگ “فدک…وبلاگ شخصی محسن امامی” نوشت:ابن تيميه وقتي به قاتل اميرالمومنين (عليه السلام) مي رسد، طی سخن وقیحانه ای می گوید:و الذي قتل عليا کان يصلي و يصوم و يقرأ القرآن و قتله معتقدا أن الله و رسوله يحب قتل علي. ففعل ذلک محبة لله و رسوله في زعمه: کسي که حضرت علي (عليه السلام) را کشت، نماز مي خواند و روزه مي گرفت و قرآن مي خواند و معتقد بود که خدا و پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) کشته شدن حضرت علي (عليه السلام) را دوست دارند. به خيالش، يک کار خدا پسندانه و پيامبر پسندانه انجام داد.منهاج السنه، ج7، ص1532511252593156181511186222212181037062255همچنين در ج5، ص47 منهاج السنه مي گويد:

کان من اعبد الناس و اهل العلم.

ابن ملجم از عابدترين مردم بود و از کساني بود که عالم و دانشمند بود.

ما از عزيزاني که فريب وهابيت را خورده اند، توجه شان را جلب مي کنیم به سخن نبي مکرم (صلي الله عليه و آله و سلم). شايد اين عبارت را در بالاي 50 کتاب از اهل سنت با سندهاي متعدد آورده اند که :

عبيد الله ابن عباس نقل مي کند که پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به حضرت علي (عليه السلام) فرمودند:

أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعلي: يا علي! من أشقى الأولين و الآخرين؟ قال: الله و رسوله أعلم. قال: أشقى الأولين: عاقر الناقة و أشقى الآخرين: الذي يطعنك يا علي.

شقي ترين مردم امت هاي نخستين و آخرين کيست؟ حضرت علي (عليه السلام) فرمود: خدا و پيامبرش بهتر مي دانند. پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: شقي ترين امت هاي اول، کسي است که شتر حضرت صالح (عليه السلام) را پِي کرد و شقي ترين امت من کسي است که تو را به شهادت مي رساند.

طبقات کبري ابن سعد، ج3، ص35 – انساب الاشراف بلاذري، ج3، ص259 – مجمع الزوائد هيثمي، ج9، ص136 – أسد الغابة ابن أثير، ج4، ص35

طبراني از جابر نقل مي کند:

من اشقي ثمود؟ من عقر الناقة. من اشقي امتي؟ قال: الله اعلم، قال: قاتلک.

شقي ترين فرد قوم ثمود کيست؟ پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: کسي که ناقه را پي کرد. شقي ترين امت من کيست؟ حضرت علي (عليه السلام) فرمود: خداوند بهتر مي داند. پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: قاتل تو، شقي ترين امت من است.

معجم کبير طبراني، ج2، ص247 – تاريخ دمشق، ج42، ص550 – مجمع الزوائد هيثمي، ج9، ص136

ما از عزيزان تقاضا مي کنیم که مقايسه اي کنند بين سخن ابن تيميه حراني که در مدح ابن ملجم دارد و سخن رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم).

انتهای پیام