مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مواظب باش!

نوبت شما  به نقل از وبلاگ (قرارگاه بصیرت): :گاهی اوقات ما آدم ها به بهانه های مختلف از جمله اینکه : من که قصد بدی ندارم، ما بحث سیاسی ـ اجتماعی ـ مذهبی میکنیم و……………

عي

گاهی اوقات ما آدم ها به بهانه های مختلف از جمله اینکه : من که قصد بدی ندارم، ما بحث سیاسی ـ اجتماعی ـ مذهبی میکنیم و…………… رفتارهایی رو از خودمون نشون میدیم که متاسفانه دین و دنیامون رو به بازی میگیریم!! اشتباه کار ما اینه که عمل نکردن به احکام دین مون رو برای خودمون توجیه میکنیم… باید تغییر کرد ، باید بصیرت داشت…

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا