نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اولین رزمنده ،آخرین شهید جنگ…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “روی خاکهای کربلای ایران” نوشت:اولین رزمنده سرخه بود.حتی یکبار ندیدم که از ترس خمپاره یا بمباران هواپیماهای دشمن بشیند یا دراز بکشد.همیشه ایستاده می جنگید.به بچه ها روحیه می داد.در عملیات فاو 45 روز به ندرت پوتین خود را کنده بودیم.شب روی پل های شناور می خوابیدیم.جنگ با کسی شوخی نداشت.در بدترین شرایط هم آثار خستگی را در ایشان ندیدم.نوروز تا آخرین لحظه خسته شد…تا سرانجام در عملیات مرصاد به شهادت رسید….

سردار شهید نوروزعلی ایمانی نسب فرمانده گردان ادوات تیپ قائم آل محمد(عج) استان سمنان 

متولد:  سرخه 1339

 تاریخ شهادت : 5/5/1367

محل شهادت : اسلام آباد  غربA-2

پی نوشت:امروز سالروز شهادت کسیه که وقتی فرم اعزام به جبهه اش رو پر میکرد تاریخ پایان ماموریت رو نوشت پایان جنگ که همزمان با تاریخ شهادتش بود….روحش شاد

انهتای پیام