آگوست 17, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

خادم ناشناس

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ایران کانون بیداری اسلامی در جهان” نوشت:  ماه رمضون سال ۶۶ بود.. بچه ها سحری که می خوردند ظرفها کثیف می موند.. اما صبح که بلند می شدیم می دیدیم تمام ظرفها شسته شده..

1

ماه رمضون سال ۶۶ بود

بچه ها سحری که می خوردند ظرفها کثیف می موند

اما صبح که بلند می شدیم می دیدیم تمام ظرفها شسته شده

اطراف چادرها و توالت ها هم تمیز شده بود

خیلی دوست داشتیم ببینیم چه کسی این کارا رو انجام میده

یه شب نخوابیدم تا بفهمم کار کیه

اون شب بعد از خوردن سحری و خوندن نماز دیدم یکی بلند شد و رفت بیرون

دستشویی ها رو شست و ظرفها رو آب کشید

اطراف چادرا رو هم تمیز کرد

دقت که کردم شناختمش

روحانی گردانمون بود

وقتی فهمید لو رفته ، گفت:

من خاک پای رزمنده هام ….

 

راوی : آقای عبدالرضا همتی

انتهای پیام