نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تفحص شهیدی به نام ابوالفضل

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پایگاه شهدای سمنان” نوشت:

قمقمه آب شهید که بعد از 30 سال آب داشت

 

* تفحص شهیدی به نام ابوالفضل 

13920201000077_PhotoL

پیکر و دست مصنوعی شهید احمد صداقتی که بعد از 30 سال تفحص شده است

79166