نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

خدایا… عاشقمان کن

نوبت شما به نقل از وبلاگ (قرارگاه عمارها): و آنانی که سوختند و ذوب شدند در راه معشوق؛ شهید می‌نامندشان…

 

shohada

در راه قرب معشوق، جز سوختن و ذوب شدن راهی نیست.
و عاشقانه سوختن و ذره ذره آب شدن خود عالَمی دارد.

 

و آنانی که سوختند و ذوب شدند در راه معشوق؛
شهید می‌نامندشان…

 

خدایا… عاشقمان کن؛
تا بسوزیم و ذره ذره ذوب شویم.
که عالَمی دارد…