فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بیدار باش به مسئولین فرهنگی شاهرود

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پاتوق وبلاگ نویسان شاهرود” نوشت: تشویق میمون با فریاد (بلند بگو یا ابا الفضل) و پاسخ حضار

1

پخش نوار نوحه با صدای بلند هر رهگذری رو به خودش جلب میکرد  مخصوصا” که هر چند دقیقه یکبار از حضار خواسته میبشد  بعنوان تشویق بلند بگن  یا ابالفضل 

با تصور اینکه مداحی دوره گرد اومده و داره ساعات قبل از افطار رو با نوحه خوانی متبرک تر میکنه خودمو به صدا نزدیک کردم اما با کمال تعجب صحنه ای رو دیدم که باورش برام مشکل بود شما هم ببینین.

 

تشویق میمون بافریاد(بلند بگو یا اباالفضل)وپاسخ حضار 

نوحه ای که از بلندگو پخش میشد شامل مطالبی در خصوص سختیهای قیامت برای بنده های عاصی و گنهکار بود پس از کمی درنگ به خودم اومدم صحنهء تاسف باری بود توهین از این بالاتر ؟؟ 

 

دستم رفت روی  گوشی موبایل  تصمیمگرفتم  از 110 برای تعیین تکلیف فردمعرکه گیر کمک بخوام که متوجه حضور دو تن از پرسنل نیروی انتظامی درمحل شدم. اما  تعجب برانگیزتر  از اون مجوزی  بود  که فرد  معرکه گیر بوسیلهء  یکی  از حضاربه آن دوارائه کرد 

رفتن آنها ازمحل حکایت از معتبربودن مجور داشت .

 

از طرف خودم و  شما از متولیان  فرهنگی شاهرود  می پرسم آیا موقع دادن مجوز به این فرد اصلا” به نحوهء اجراء نمایش و جزئیات اون توجه کردن ؟ 

 

انتهای پیام