نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

می دانی که :

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رضوان” نوشت:

می دانی که :

از خدا خواستن عزت است

اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود حکمت است

از خلق خدا خواستن خفت است

اگر براورده شود منت است اگر نشود ذلت است14