نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شناسنامه ی قرآن

نوبت شما به نقل از وبلاگ “وب گاه کانون فرهنگی شهدای روستای کلاته اسد” نوشت: نام: قـرآن | شهرت: فرقان | محل تولد: مکه (غارحرا) |‌ ملکه ی وحی: جبرئیل | تعداد سوره: 114 |‌

Quran

نام: قـرآن | شهرت: فرقان | محل تولد: مکه (غارحرا) |‌ ملکه ی وحی: جبرئیل |

تعداد سوره: 114 |‌ تعداد آیه: 6236 | تعدادکلمات: 77807 | تعداد حروف: 322374 ‌ | تعدادجزء: 30  |

تعدادحزب: 120‌ | تعداد نقطه: 1015030 |‌

اولین سوره ی نازل شده: علق ‌| آخرین سوره ی نازل شده: فتح |‌ بزرگترین سوره: بقره |‌

کوچکترین سوره: کوثر | قلب قرآن: یس | عروس قرآن: الرحمن | پادشاه قرآن: آیه الکرسی  | وسط قرآن : سوره کهف آیه 19 کلمه والیتلطف |

تعدادسوره های مکی: 86 | تعداد سوره های مدنی: 28 | کوچکترین آیه:  مُدْهَامَّتَانِ (الرحمن) | بزرگترین آیه: 282 بقره |

مدت نزول:23 سال | سوره هایی که سجده واجب دارند: سجده ، فصلت ، النجم ، علق |

سوره ای که بسم الله ندارد: توبه | سوره ای که دوبسم الله دارد: نمل |

اولین گرد آورنده به ترتیب نزول: حضرت علی (ع) | نخستین چاپ قرآن : در سن پطرزبورگ (روسیه) سال 1382 میلادی |

نخستین چاپ قرآن در ایران: درتبریز سال  1244 هجری قمری

انتهای پیام