دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نجوا با امام زمان بر اساس تدبر در آیه 11 سوره الرعد

نوبت شما به نقل از وبلاگ (عشق جاویدان): منی که این اندازه حاضر نیستم از حرام دل بکنم؛   منی که اینقدر آمادگی ندارم تا حقوق واجب و مستحب اموالم رابپردازم؛ چگونه می توانم آماده آمدنت باشم آقا؟!

15

اَللّهُمَّ اَرِنِی الطَّلْعَةَ الرَّشیدَةَ وَ الْغُرَّةَ الْحَمِیدَةَ

برای هر چیز پاسبان ها از پیش رو و پشت سر برگماشته که به امر خدا او را نگهبانی کنندو خدا(با آن همه مهربانی به خلق) حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند و هرگاه خدا اراده کند که قومی را به بدی اعمالشان عقاب کند هیچ راه دفاعی نداشته و هیچ کس را جز خدا یارای برگرداندن آن بلا نیست.(سوره الرعد آیه 11)

منی که این اندازه حاضر نیستم از حرام دل بکنم؛

 منی که هنوز اینقدر خودم را نساخته ام تا زیر بار حق بروم؛

 منی که اینقدر آمادگی ندارم تا حقوق واجب و مستحب اموالم رابپردازم؛

چگونه می توانم آماده آمدنت باشم آقا؟!