فوریه 9, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آثار سوء بی حجابی و بد حجابی چیست؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ”تندیس صبر” نوشت:

1- اعتلای فرهنگ حجاب درجامعه

2- تقویت ایمان و اعتقاد

3- احیاء فرهنگ اصیل اسلامی

4- شناساندن الگوهای والا

الگوها درساختارروحی و رفتاری نقش مهمی دارد. امروز یکی از تأسفهای جدی این است که زن مسلمان آن چنان که بایسته و شایسته است با چهره های بلند تاریخ اسلام آشنا نیست، زندگانی حضرت زهرا(س) و فرزند برومندش پیام آور عاشورا حضرت زینب(س) و دیگر چهره های والای تاریخ گذشته و معاصر باید برای زن مومن نشان داده شود تا بنگرد چه سان با حفظ هویت و شخصیت و وقار و متانت می تواند در جامعه حضور پیدا کرده و ایفای نقش نماید. زن اگر حب علی(ع) را فرا گرفت و او را راهبر شناخت و خاندان او را الگو پذیرفت و برراهی رفت که اهل البیت(ع) رفته اند وآنان را سر مشق گرفت، رویین تن می شود و حضورش در جامعه دلهره آفرین نخواهد بود.

بدحجابى منشأ پاره‏اى از رذایل اخلاقى در باطن فرد مى‏گردد، »ابتذال در لباس«، »ابتذال در اخلاق«مى‏آورد و »مدپرستى«، »هواپرستى« را در پى دارد، چه بسیار افرادى که به علت ابتذال در پوشش، دچار بیمارى‏هاى کبر و غرور و عجب و ریا… مى‏گردند وچه بسیار کسانى که به خاطر مد پرستى که منشأى جز هواپرستى ندارد، در دام انواع مفاسد و معاصى گرفتار مى‏آیند.images

 

 

 

 

صادق آل محمد)ص( هنگام بیان ویژگى‏هاى لباس مطلوب مؤمن، وى را از پوشیدن لباس‏هایى که رذایل اخلاقى چون عجب و ریا و تکبر و… از آنها پدید مى‏آید منع مى‏کند و مى‏فرماید:

 

»و لا یحملک على العجب و الریا و التزیّن و التفاخر و الخیلاء فانها من آفات الدّین و مورثه القسوة فى القلب(48)». »لباست، لباسى نباشد که تو را به گناه خودپسندى، ریا، آراسته نشان دادن، مباهات بر دیگران، فخر فروشى و تکبر آلوده کند، که تمام اینها از آفات دین و موجب سنگدلى استبدحجابى داراى آثار گوناگون دنیوى و اخروى است که در این جا به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود.

 

آثار دنیوى بدحجابى

 

نتایج و آثارى که در دنیا به دنبال بدحجابى مى‏آید شامل آثار فردى، اجتماعى، خانوادگى است

 

-طلاق و تهدید خانواده

 

الف- هوس مداری در خانواده

 

ب- چشم چرانی و مقایسه با همسر

 

هرگاه زنان با ظاهری آراسته و بدن نما در جامعه حاضر شوند، مردان عادی با چشم چرانی و مشاهده زیبایی های ظاهری و مقایسه همسران خویش با این زنان …که طبیعتا میوه تلخ آن بی رغبتی یا کاهش محبت به همسران خود می باشد- زمینه بهانه جویی مردان و عیب جویی وتحقیر و بی احترامی به زنان خویش و درنتیجه بروز اختلافات، ایجاد شده و در نهایت به طلاق و جدایی کشیده می شود.

 

ج- شهوت طلبی و لذت گرایی

 

د- دوستی های نامشروع

 

ه- غفلت از معیارهای اصولی در گزینش همسر

 

و- فریب ظواهرآراسته و انتقام جویی خودآرایی و نمایش جاذبه های زنانه موجب می شود جوانان مجرد، از ظواهر آراسته و آرایش شده آنها فریب خورده و شیفته آنها گردند وپس از ازدواج و چند روز و سال دریابندکه همسرشان شایسته محبوبیت نبوده و در این پیوند زناشویی ناموفق بوده و دچار زیان شده اند. دراین صورت عشق تبدیل به نفرت دشمنی می شود و درصدد انتقام بر می آیند و ضمن تحقیر سرزنش و عیب جویی و سوءظن به همسران خود، درنهایت آنان را طلاق می دهند.

 

2- گرایش مردان به چندهمسری

 

– تضعیف غیرت ناموسی

 

6- ایجاد اختلال روانی و عصبی

 

الف- محرومیت از نیازهای ضروری جسمی و مادی

 

ب- عدم تأمین نیازهای عالی روحی

 

ج- انحراف از فطرت انسانی و مسیر طبیعی غریزه جنسی

 

د- شهوت طلبی افراطی و غیرقابل کنترل

 

۷- سلب امنیت زنان

 

8- شیوع انحراف جنسی

 

انسان ها- اعم از مرد و زن – دربرابر غریزه جنسی به سه گروه تقسیم می شوند:

 

1- کنترل و تعدیل درسایه تقوای الهی واشباع آن از راه ازدواج؛

 

2- افراط و زیاده روی و انحراف؛

 

3- تفریط و بی توجهی به این میل نفسانی؛

 

راه کار شما در خصوص این زمینه چیست؟

 

خداوند بزرگ برای هر درد ظاهری و باطنی، درجاتی مشخص نموده است. و دردهای باطنی و روحی به مراتب برای جامعه مهلک تر از دردهای ظاهری است و تا به امروز آنچه جوامع مختلف را نابود کرده دردهای روحی مانند تنبلی، ترس، شهوترانی، بی اعتنایی به دستورهای خدای بزرگ و انبیا و ائمه معصومین(ع) و رهبران متعهد دین بوده است بد حجابی و بی توجهی مردان نسبت به ناموسشان نیز شاخه ای از همین دردهاست! اینک راه اصلاح این درد:

 

– اعتلای فرهنگ حجاب درجامعه

 

2- تقویت ایمان و اعتقاد

 

3- احیاء فرهنگ اصیل اسلامی

 

4- شناساندن الگوهای والا

 

الگوها درساختارروحی و رفتاری نقش مهمی دارد. امروز یکی از تأسفهای جدی این است که زن مسلمان آن چنان که بایسته و شایسته است با چهره های بلند تاریخ اسلام آشنا نیست، زندگانی حضرت زهرا(س) و فرزند برومندش پیام آور عاشورا حضرت زینب(س) و دیگر چهره های والای تاریخ گذشته و معاصر باید برای زن مومن نشان داده شود تا بنگرد چه سان با حفظ هویت و شخصیت و وقار و متانت می تواند در جامعه حضور پیدا کرده و ایفای نقش نماید. زن اگر حب علی(ع)را فرا گرفت و او را راهبر شناخت و خاندان او را الگو پذیرفت و برراهی رفت که اهل البیت(ع)رفته اند وآنان را سر مشق گرفت، رویین تن می شود و حضورش در جامعه دلهره آفرین نخواهد بود.

 

بهترین راه اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه چیست؟

 

خداوند بزرگ برای هر درد ظاهری و باطنی، درجاتی مشخص نموده است. و دردهای باطنی و روحی به مراتب برای جامعه مهلک تر از دردهای ظاهری است و تا به امروز آنچه جوامع مختلف را نابود کرده دردهای روحی مانند تنبلی، ترس، شهوترانی، بی اعتنایی به دستورهای خدای بزرگ و انبیا و ائمه معصومین(ع) و رهبران متعهد دین بوده است بد حجابی و بی توجهی مردان نسبت به ناموسشان نیز شاخه ای از همین دردهاست! اینک راه اصلاح این درد:

 

 

بدحجابى منشأ پاره‏اى از رذایل اخلاقى در باطن فرد مى‏گردد، »ابتذال در لباس«، »ابتذال در اخلاق«مى‏آورد و »مدپرستى«، »هواپرستى« را در پى دارد، چه بسیار افرادى که به علت ابتذال در پوشش، دچار بیمارى‏هاى کبر و غرور و عجب و ریا… مى‏گردند وچه بسیار کسانى که به خاطر مد پرستى که منشأى جز هواپرستى ندارد، در دام انواع مفاسد و معاصى گرفتار مى‏آیند.

 

صادق آل محمد)ص( هنگام بیان ویژگى‏هاى لباس مطلوب مؤمن، وى را از پوشیدن لباس‏هایى که رذایل اخلاقى چون عجب و ریا و تکبر و… از آنها پدید مى‏آید منع مى‏کند و مى‏فرماید:

 

»و لا یحملک على العجب و الریا و التزیّن و التفاخر و الخیلاء فانها من آفات الدّین و مورثه القسوة فى القلب(48)». »لباست، لباسى نباشد که تو را به گناه خودپسندى، ریا، آراسته نشان دادن، مباهات بر دیگران، فخر فروشى و تکبر آلوده کند، که تمام اینها از آفات دین و موجب سنگدلى استبدحجابى داراى آثار گوناگون دنیوى و اخروى است که در این جا به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود.

 

آثار دنیوى بدحجابى

 

نتایج و آثارى که در دنیا به دنبال بدحجابى مى‏آید شامل آثار فردى، اجتماعى، خانوادگى است

 

-طلاق و تهدید خانواده

 

الف- هوس مداری در خانواده

 

ب- چشم چرانی و مقایسه با همسر

 

هرگاه زنان با ظاهری آراسته و بدن نما در جامعه حاضر شوند، مردان عادی با چشم چرانی و مشاهده زیبایی های ظاهری و مقایسه همسران خویش با این زنان …که طبیعتا میوه تلخ آن بی رغبتی یا کاهش محبت به همسران خود می باشد- زمینه بهانه جویی مردان و عیب جویی وتحقیر و بی احترامی به زنان خویش و درنتیجه بروز اختلافات، ایجاد شده و در نهایت به طلاق و جدایی کشیده می شود.

 

ج- شهوت طلبی و لذت گرایی

 

د- دوستی های نامشروع

 

ه- غفلت از معیارهای اصولی در گزینش همسر

 

و- فریب ظواهرآراسته و انتقام جویی خودآرایی و نمایش جاذبه های زنانه موجب می شود جوانان مجرد، از ظواهر آراسته و آرایش شده آنها فریب خورده و شیفته آنها گردند وپس از ازدواج و چند روز و سال دریابندکه همسرشان شایسته محبوبیت نبوده و در این پیوند زناشویی ناموفق بوده و دچار زیان شده اند. دراین صورت عشق تبدیل به نفرت دشمنی می شود و درصدد انتقام بر می آیند و ضمن تحقیر سرزنش و عیب جویی و سوءظن به همسران خود، درنهایت آنان را طلاق می دهند.