دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

گرگ ها همیشه به دنبال شنل قرمزی هستند

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت” نوشت:

چادر مشکی تو

برایت امنیت می آورد

خیالت راحت،

گرگ ها همیشه به دنبال شنل قرمزی هستند… siIxYz_535

انتهای پیام