دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یا مهدی …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “منتظران ظهور” نوشت :

  در کودکی خوانده بودیم” آن مرد درباران آمد”؛ غافل ازاینکه تاآن مردنیاید، باران نمی بارد

1369591799356682_large