نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آماده ایم …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “لحظه شهادت” نوشت :

از خود گذر کنیم که این خوان آخر است

این انقلاب بیمه زهرا و حیدر است

تحریم می کنند که تسلیممان کنند

غافل از این که دل به بلاها شناور است

بیم هلاک نیست کسی را که از ازل

چشم امید او به خدای پیمبر است

با سکه و دلار نداریم هیچ کار

ما را به سر هوای اشارات رهبر است

??????????????????