نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

رقابت «طوفان ایرانی» با «کبرای آمریکایی»

نوبت شما به نقل از وبلاگ (یاسین قلب قرآن): ایران با عملیاتی کردن دو فروند بالگرد تهاجمی طوفان2، گام بلندی در جهت تولید بالگردهای پیشرفته تر برداشته است. اسرائیل پیشتر، طفان 1، را نمونه پیشرفته تر بالگرد آمریکایی کبرا نامیده بود..

260022_389

ایران با عملیاتی کردن دو فروند بالگرد تهاجمی طوفان2، گام بلندی در جهت تولید بالگردهای پیشرفته تر برداشته است. اسرائیل پیشتر، طفان 1، را نمونه پیشرفته تر بالگرد آمریکایی کبرا نامیده بود..