آگوست 16, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

Tomorrow is mystery

نوبت شما به نقل از وبلاگ “مؤسسه زبان فروغ دانش مهدی شهر” نوشت: Tomorrow  is mystery ‘ Don’t worry about it .

28884_715

Tomorrow  is mystery ‘ Don’t worry about it .

Yesterday was a memory ‘ Don’t morn over it .

Today is a gift ‘ Take it all in .

فردا یک راز است ،نگرانش نباش

دیروز یک خاطره بود، حسرتش را نخور

امروز یک هدیه است ، قدرش را بدان