فوریه 9, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کنترل نگاه و حیا

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه بصیرت” نوشت:وی یکی از خاطرات از شهید سید مجتبی علمدار اومده:هنگام صحبت،حجب و حیا در چهره اش موج میزد.وقتی با نامحرم صحبت می کرد سرش را پایین می انداخت.وقتی برای کمک به پدرش به مغازه می رفت اگر خانمی وارد مغازه می شد،کتابی در دست می گرفت و سرش را بالا نمی آورد.می گفت:”بابا شما جواب بده”85847

پی نوشت1:آهای برادری که ادعای بچه شیعه بودن می کنی.من کاری ندارم چه عکسی،چه فیلمی و…. رو می بینی حداقل غیرت داشته باش به ناموس ملت خیره نشو توی خیابون.همه فکر میکنند حیا فقط مال خانم هاست.نه برادر من آقایون هم باید حیا داشته باشند.

پی نوشت2:پیامبر اکرم(ص):چشمان خود را از نامحرم ببندید تا عجایب را ببینید.