اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

از ابتدا بیاموزیم…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رضوان” نوشت:

 خشت اول چون نهد معمار کج – تا ثریا می رود دیوار کج

از ابتدا بیاموزیم وقتی که ذهن کنجایشش دارد نه اینکه فردا به زور تحمیل کنیم

1355994462819837_orig