ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

همه چی تو همه جا تو

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ثانیه های خسته” نوشت:

و دوباره این روزها

پر شده ام از تو

پر شده ام از “الهی العفو” هایی که

سرم را پایین می اندازم

و زمزمه میکنمشان

با جان دل

و دوباره سر  سفره ای که

میزبانش تویی

و دوباره لحظه هایی که ثانیه  ثانیه اش

یاد تو ، ذکر تو،نام  تو،بوی  تو   و    تو    و   تو    و    تو    . . . .

انفاسکم فیه تسبیح….

همه چی تو

همه جا تو

و من را بخواه فقط برای تو

نوشتن از تو سخت ست

مث امتحان پس دادن پیش دبیر ادبیات !

تو برایم بخواه

همان چیزی که میدانی بهترین ست89335855143897670730

انتهای پیام