نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

پابوس بهائیت

نوبت شما به نقل از وبلاگ”بچه های حرم“نوشت:محمد نوری زاد ، خود اپوزوسیون پنداری که تا کنون اصرار داشته علاوه بر منش جسورانه اش در برابر نظام و ارکانش با حفظ سمت خود را متشرّع بنامد هم چنین در تلاش است خود را روشنفکر دینی معرفی کرده و تفکرات مذهبی خود را اتو کشیده و ناب تر از فضای مذهبی و دینی نظام و سران نظام القا کند.

387851_197379383760806_1814475852_n

 

نوبت شما به نقل از وبلاگ”بچه های حرم“نوشت:

محمد نوری زاد ، خود اپوزوسیون پنداری که تا کنون اصرار داشته علاوه بر منش جسورانه اش در برابر نظام و ارکانش با حفظ سمت خود را متشرّع بنامد هم چنین در تلاش است خود را روشنفکر دینی معرفی کرده و تفکرات مذهبی خود را اتو کشیده و ناب تر از فضای مذهبی و دینی نظام و سران نظام القا کند.

نوری زاد در آخر یادداشت خود در وبسایت شخصی اش بار دیگر اما به پابوس بهائیت و بهائیان رفته و این بار مفتخرانه خود را مصداقا و علنا “پابوس بهائیت” به تصویر میکشد.

او در دیداری که با یک خانواده ی بهائی داشته پای کودک 4 ساله خانواده را می بوسد و کودک قدیسی! را واسطه ای برای بزرگنمایی رسانه ای خود می کند.

در آغاز چنین می نویسد:
« پسرک چهارساله ی بهایی را نشاندم بر یک صندلی، و از جانب همه ی گردنفرازان شیعه، از او پوزش خواستم و بر پاهای کوچکش بوسه زدم. چشم در چشم او دوختم و با التماسی آمیخته به درد، از او خواستم که اگر می تواند به روی منِ شیعه آب دهان بیندازد و به صورتم سیلی بزند. »

حال اگر این کودک 4 ساله که در انتخاب فرقه ، نه مذهب خویش هیچ کوششی نکرده یک شیعه بود متهم بود که دین را به ارث برده و یک مسلمان عامی است.

نوری زاد که سعی دارد با فضای ادبی و احساسی نوشته اش مخاطب را با خود همراه کند با ” خشک مغز دینی ” خطاب کردن جامعه روحانیت و مراجع تقلید می نویسد :
«امروز در آن خانه ی کوچک، احساس کردم از رهبر مسلمین جهان به خدا نزدیکترم. از همه ی مراجع شیعه فهیم تر و باتقواترم. »

کسانی که فرقه ضالّه و مضلّه ی بهائیت را می شناسند در مورد او قضاوت خواهند کرد. و این گونه دلجوئی های تصنعی برای خودبزرگنمایی رسانه ای راه به جایی نمی برد.

پ.ن:
عزیزان لطف کنند در مورد فرقه ضاله بهائیت بازتحقیقاتی بفرمایند و حکم معاشرت با این جماعت را از رساله ی مراجع تقلید خود مطالعه کنند.

انتهای پیام.