آگوست 14, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

معنای لغوی حجاب

نوبت شما به نقل از وبلاگ”تندیس صبر” نوشت:

معنای لغوی حجاب در عصر ما چیست ؟

لغت حجاب برای پوشش زن معروف شده است . کلمه‏ حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب. بیشتر استعمالش به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‏دهد، که‏ پرده وسیله پوشش است، و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی‏ حجاب نیست، آن پوشش حجاب نامیده می‏شود که از طریق پشت پرده واقع‏ شدن صورت گیرد.و به طور کلی “الحجاب المنع من الوصل ” حجاب یعنی آنچه مانع رسیدن می شود.fjghj