فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حجاب و عفاف

نوبت شما به نقل از وبلاگ (کبوتر بهشتی): جاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم..

sssmxm

حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم

به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارد

کسی غنچه نهان شده در برگ را نچیند

از بی حجابی است اگر عمر گل کم است

حجاب نیمی از ایمان است

اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است

 

ای زنان زینت های خود را آشکار نکنید مگر برای محرمانتان