نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

فکه…عطش…شهادت

نوبت شما به نقل از وبلاگ “روی خاکهای کربلای ایران” نوشت:دشمن از مقاومت رزمندگان سپاه اسلام به تنگ آمده بود راه دیگری نداشت، ناجوانمردانه سلاح شیمیایی استفاده کرد و با وجود استفاده از ماسک چون آب و غذای گردان تمام شده بود، کم کم….2zojb0w

شهید صفا در فکه به عنوان آرپی جی زن فعالیت میکرد. در حین عملیات به ناگاه دستور عقب نشینی صادر گردید و قرار بر این شد که چند گردان دشمن را سرگرم کنند و بقیه به عقب برگردند. یکی از گردان هایی که قرار بود بماند گردان آنها بود. در حالی که دشمن از مقاومت رزمندگان سپاه اسلام به تنگ آمده بود راه دیگری نداشت، ناجوانمردانه سلاح شیمیایی استفاده کرد و با وجود استفاده از ماسک چون آب و غذای گردان تمام شده بود، کم کم یک یک رزمندگان از پا درآمده به شهادت رسیدند. از جمله شهید صفا که بدنش بیش از 40 روز در میان آفتاب فکه انتظار امام حسین را می کشید و با لب تشنه به لقا الله پیوست.

قسمتی از وصیت نامه شهید

شما خواهران گرامی و برادران عزیز، به خدا دل بسپارید و بدو رو آورید و همیشه متوجه او باشید و از یاد و ذکرش غفلت نکنید تا عزت و شرف یابید.

(خاطره ای از شهید ابراهیم صفا:تاریخ تولد: 1347/7/8نام پدر:حسن_تحصیلات: راهنمایی_شغل: سرباز_تاریخ شهادت: 1367/4/22محل شهادت: فکه_نام عملیات: پدافندی_محل دفن:بهشت شهدای سرخه)