مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سفر کردم به دنبال سر تو

نوبت شما به نقل از وبلاگ (منتظران آسمان): سفر کردم به دنبال سر تو ……

18703

سفر کردم به دنبال سر تو

سپر بودم برای دختر تو

چهل منزل کتک خوردم برادر

به جرم این که بودم خواهر تو

حسینم واحسین گفت و شنودم

زیارت نامه ام جسم کبودم

چه در زندان، چه در ویرانة شام

دعا می خواندم و یاد تو بودم

برای هر بلا آماده بودم

چو کوهی روی پا استاده بودم

اگر قرآن نمی خواندی برایم

کنار نیزه ات جان داده بودم