آگوست 16, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حجاب می کنم قربۀ الی الله

نوبت شما به نق از وبلاگ “بصیرت” نوشت:غنچه تا غنچه است در حجاب است و هیچ کس هوس چیدن آن را نمیکُند ، اما همین که حجاب سبز خود را کنار نهاد و باز شد ، آن را خواهند چید …hijab poster 101 big

فرقی نمی کند

کجا یــا ک‍ِی!

در هیــاهوی این شهر

هرکجا و هر وقت دچار واهمه شدی

با  “ایمانت” وضو بگیر

زیــر لب نیت کن

حجآب می کنم قربة الی الله”

غنچه تا غنچه است در حجاب است و هیچ کس هوس چیدن آن را نمیکُند ، اما همین که حجاب سبز خود را کنار نهاد و باز شد ، آن را خواهند چید …

اما و اما ، وقتی که چیدند ، چند روزی ممکن است در جای مناسبش قرارش دهند ، اما دیری نمی پاید که پژمرده و پرپر می شود و آن را در سطل زباله می اندازند ، سطل زباله ، زباله !!!