آگوست 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مگر می شود؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بی ادعا” نوشت:  وقتی دلت پاک است چطور تحمل می کنی! نگاهی هوس الود را!!

85481482077518257002

خواهر خوبم با شما هستم شمایی که می گویی آدم دلش پاک باشه!!

وقتی دلت پاک است چطور تحمل می کنی!

نگاهی هوس الود را!!

از راه بدر شدن مردان را!!

پاشیده شدن خانواده ها را!!

به فساد کشیدن جامعه را!!

شاد شدن دل دشمنانمان را!!

و از همه مهم تر :

شکستن دل امام زمانمان (عج) را!!

انتهای پیام