فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

داستانی راستان…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت” نوشت:موسی (ع)هر بار در عالم مناجات می شنید: همنشین تو در بهشت جوانی است که…

sibGRo_300جوان از سقف خانه گهواره ای آویزان کرده بود. تا به خانه می رسید، اول غذای گرمی درست می کرد. با دست خودش نرم می کرد. گهواره را پایین می آورد و لقمه لقمه غذا می گذاشت دهان پیرزن. دست و رویش را می شست. نظافتش میکرد و دوباره گهواره رامی فرستاد نزدیک سقف تا جانوری مزاحم پیرزن نشود. مادر هر بار بالا می رفت و می گفت: خدا عزتت بدهد و در بهشت همنشین موسایت کند.و موسی (ع)هر بار در عالم مناجات می شنید: همنشین تو در بهشت جوانی است که…

انتهای پیام