آگوست 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بر سرشان چیـزی همانند کوهان اشتران لاغر است

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت بسیجی” نوشت: زنانی که در عین لباس پوشیدن لخت و عور هستند و بر سرشان چیزی همانند کوهان اشتران لاغر است، آنها عطر بهشت را نمی شوند. آنها را لعنت کنید که آنها از رحمت خدا به دور هستند.

0

 

«إذا تزیّنت النّساء بثیاب الرّجال، و سلب عنهنّ قناع الحیاء»

هنگامی که زن ها جامه مردان پوشند و پوشش حیا از آنان گرفته شود …

«لعن الله الرجلة من النّساء»

خداوند لعنت کند زنی که خود ا به صورت مرد جلوه می دهد.

حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله در ادامه توصیف خویش از وضعیت آخر الزّمان چنین می فرمایند:

«سیکون فی آخر امّتی رجال، .. نساء کاسیات عاریات علی رؤوسهنّ.. لایجدن ریح الجنّة فالعنوهنّ فانّهنّ ملعونان»

در آخر امّت من مردانی پیدا می شوند که زنانشان در عین لباس پوشیدن لخت و عور هستند و بر سرشان چیزی همانند کوهان اشتران لاغر است، آنها عطر بهشت را نمی شوند. آنها را لعنت کنید که آنها از رحمت خدا به دور هستند.

 

انتهای پیام