آگوست 18, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نامت را بر کف دستانم می نویسم

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ترنم باران” نوشت: نامت را بر کف دستانم مینویسم تا هنگام دعا اولین و اخرین خواسته ام باشی.

نامت را بر کف دستانم مینویسم تا هنگام دعا اولین و اخرین خواسته ام باشی.

 r45

انتهای پیام