نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ذکری برای رهایی از نگاه به نامحرم

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه عمارها” نوشت:چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی! پس اگر خوشت آمد فورا چشمت را ببند و سرت را پایین بینداز و بگو: یا خیر حبیب… hijab poster 75 bigجناب شیخ رجبعلی خیاط ذکر « یا خَیرَحَبیبٍ و مَحبوبٍ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ و آلِه» را بعد از دیدن نامحرم موثر و کارساز می دانستند و بارها این ذکر را به اطرافیان توصیه می کردند تا از وسوسه شیطان در امان باشند، می گفتند:“چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی! پس اگر خوشت آمد فورا چشمت را ببند و سرت را پایین بینداز و بگو: یا خیر حبیب… ؛ یعنی خدایا من تو را می خواهم، اینها چیه، این ها دوست داشتنی نیستند ، هر چه نپاید، دلبستگی نشاید…”

ماه رمضان ماه مهمونی خداست. ما هم مهمون خداییم.

این روزهای ماه رمضان من بیشتر مراقب حجابمم تو هم بیشتر مراقب نگاهت باش برادر! بذار وقتی مهمونی تموم شد خدا بگه چه مهمون خوبی بود!

انتهای پیام