آگوست 9, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

جهنم زیر پای مادران!

نوبت شما به نقل از “مرجع وبلاگ نویسان استان چهارفصل” نوشت: همیشه بهشت زیر پای مادران نیست… گاهی  شعله های جهنم زیر پای برخی از مادران زبانه می کشد…

4

وبلاگ ” بهترین ساپورت برای بانوان” نوشت:

همیشه بهشت زیر پای مادران نیست…

گاهی  شعله های جهنم زیر پای برخی از مادران زبانه می کشد…

همان مادرانی که خودشان محجبه اند ولی برای دخترشان کم می گذارند…

به بهانه تجدد و مد و … ساپورت پای بچه مبکنند موهایش را بیرون می ریزند

و حتا آرایشش می کنند… به خیالشان چادر خود را سفت بچسبند کافی است!

پس این بچه ی بی گناهی که توی مادر پرورشش می دهی چه؟!

اگر همین طور ادامه بدهی امیدوار نباش که بهشتی زیر پایت باشد…

بلکه منتظر عذاب خدا باش…

چون خدا پرورش و هدایت اولیه ی بچه ات را به تو سپرده…

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«دو گروه اهل آتش هستند و نمی خواهم آن ها را ببینم:

گروهی که تازیانه در دست دارند ومردم را با آن ها می زنند (ظالمین)

 و دیگر، زن هایی که پوشیدگان برهنه اند؛ به شهوات متمایل هستند و مردان را به سوی خود جذب می کنند و موهای سرشان بر آمده است. این ها وارد بهشت نمی شوند و با این که بوی بهشت از مسافت های دور  به مشام می رسد، بوی آن را استشمام نمی کنند».(میزان الحکمه ج 2 ص 259)

 

باز هم برای دخترت ساپورت می خری؟!!!