دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اسلحه جنگ نرم…

نوبت شما به نقل از وبلاگ“بصیرت”نوشت:

در این دوره حساس از زمانه که مقام معظم رهبری

از اون به عنوان گذر از یک پیچ تاریخی یاد کردند

وظیفه من و تو جنگیدن تو فضای مجازیه

زود باش بسیجی

اسلحت رو زمین نمونه32254335137985264927

انتهای پیام